Modtagelse og afsendelse af e-fakturaer via Peppol BIS - særligt til C5, XAL og NAV samt Business Central

Peppol BIS til C5, XAL og NAV

§ 5.2. Virksomhedens digitale bogføringssystem skal automatisk kunne fremsende og modtage elektronisk faktura og kreditnota samt afsende message level response og invoice response ved modtagelse af en elektronisk faktura i Peppol BIS-format.

Peppol BIS

Sådan løses funktionskravet

For at opfylde kravene om automatisk afsendelse og modtagelse af elektroniske fakturaer og kreditnotaer i PEPPOL BIS-format, kræves der en udvidelse af funktionaliteten i bogføringssystemet. Dette omfatter at sikre, at systemet er i stand til både at generere og indlæse elektroniske fakturaer i samme format og at muliggøre transport af disse fakturaer via NemHandel e-Delivery-netværket.

For udgående salgsfakturaer og salgskreditnotaer vil der være behov for en mekanisme til generere PEPPOL BIS-filer fra bogførte salgskreditnotaer og salgsfakturaer. Det er vigtigt at være opmærksom på, at implementationen sikrer mulighed for en kontinuerlig opdatering af Schema- og Schematron-filerne, som følger med funktionsudvidelsen. Dette sikrer, at de genererede elektroniske dokumenter altid lever op til de aktuelle og fremtidige krav, der er stillet til dokument-standarden.

For indgående købsfakturaer og købskreditnotaer er det nødvendigt at implementere en mekanisme, som kan indlæse de elektroniske dokumenter i bogføringssystemet med henblik på efterfølgende behandling og bogføring.

Såvel for udgående salgsdokumenter som for indgående købsdokumenter kræves desuden en mekanisme, der kan sende og modtage gyldige elektroniske filer i PEPPOL BIS-format, i overensstemmelse med de foreskrevne retningslinjer på NemHandel e-Delivery-netværket.

Kravet løses med compliance-pakken du finder på: Digisense.dk/lovpakken

Hvad er en e-faktura?

En e-faktura defineres i bogføringsloven som en faktura eller kreditnota, der er udstedt, sendt og modtaget i et elektronisk format, der gør det muligt at behandle den digitalt i et økonomi- eller bogføringssystem. Fakturering ved hjælp af PDF, e-mails, JPEG og andre formater som kræver software til at dataløfte indholdet for at gøre det læsbart betragtes som manuelle bilag og ikke e-fakturaer. Hvis du har leverandører, der sender manuelle bilag til dig, kan disse også håndteres i samme modul.

Hvordan digitaliseres manuelle fakturaer som fx PDF?

Hvis du modtager fakturaer fra fx udlandet eller leverandører, der ikke kan sende en e-faktura, kan disse automatisk modtages og digitaliseres i samme modul som anvendes til modtagelse af e-fakturaer. Der vil være et tillæg for manuelle bilag, hvis du ønsker at disse skal dataløftes automatisk.